Thị trường Đà Nẵng trong thời gian gần đây phát triển rất mãnh mẽ về tiềm năng du lịch và du lịch được xem là mũi nhọn số một ưu tiên phát triển khai thác du lịch bởi vậy thị trường nghĩ dưỡng nói chung và Kim Long Season Mỹ Khê nói riêng đang được hưởng lợi lơn từ thị trường màu mỡ này.

 
Địa điểm xứng tầm : 
 
Tuần lễ Cấp cao APEC 2017 diễn ra vào tháng 11.2017, trong đó sự kiện quan trọng nhất là Hội nghị Cấp cao, thu hút sự tham dự của các nhà lãnh đạo 21 nền kinh tế thành viên và hàng nghìn đại biểu chính thức, và các nhà doanh nghiệp hàng đầu thế giới.
 
Từ sau quyết định được chọn làm nơi diễn ra Tuần lễ cấp cao APEC 2017, Đà Nẵng trở thành một công trường lớn, với những dự án thi công phát triển cơ sở hạ tầng, các sản phẩm bất động sản cùng cả các chiến lược phát triển văn hóa xã hội của thành phố. Sự kết hợp của sự kiện APEC và đà tăng trưởng chung của thị trường đến thời điểm
hiện tại là tiền đề vô cùng thuận lợi để duy trì và hiện thực hóa tiềm năng tăng trưởng của thành phố Đà Nẵng.
 
Nhiều chuyên gia cũng nhận định rằng, việc trở thành nơi đăng cai của một, hoặc vài, sự kiện quốc tế như APEC là một cơ hội lớn. Tuy nhiên, cơ hội cũng cần phải được nắm bắt một cách đúng đắn, có chiến lược. Việc xây dựng những  công trình, hạ tầng, hạng mục phục vụ sự kiện và sự quan tâm nhận được với vai trò là địa điểm tổ chức sẽ thúc đẩy sự phát triển của thành phố.
 
Thị Trường Đà Nẵng đang phát triển bền vững : 
 
Theo thống kê của Sở Du Lịch TP Đà Nẵng
• Trong 6T 2017, tổng lượt khách du lịch đến Đà Nẵng ước tính đạt 3.229.476 lượt, tăng 33,2% Y-oY.
• Đạt 51,3% kế hoạch năm 2017; trong đó khách quốc tế ước đạt 1.222.398 lượt, tăng 72,2% Y-o-Y
• Khách nội địa ước đạt 2.007.079 lượt, tăng 17,1% Y-o-Y
• Tổng thu du lịch ước đạt 9.494,661 tỷ đồng, tăng 35,1% Yo-Y, đạt 51,3% kế hoạch năm 2017
 
Nhiều chuyến bay quốc tế đến Đà Nẵng :